1.(H_qhx) 4.(H_stls) 10.(H_mt) 11.(H_qh)

Tuesday, June 12, 2007

1959, Đảng ta ra Nghị quyết Trung ương lần thứ 15 (Khoá II)

1959, Đảng ta ra Nghị quyết Trung ương lần thứ 15 (Khoá II)

.: Tiền Phong Online :.
Sau đó, anh Lê Duẩn gọi tôi và Trần Quang Huy đến giúp anh viết một số ý kiến bổ sung vào bản dự thảo cuối cùng Nghị quyết Trung ương lần thứ 15 (Khóa hai) ...www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=82719&ChannelID=2

VietNamNet - "Lê Duẩn - Một tư duy sáng tạo không ngừng..."
Tiếp đó, tháng 1 năm 1959, Đảng ta ra Nghị quyết Trung ương lần thứ 15 (Khoá II) mà anh là người được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Chính trị giao cho việc chỉ ...vietnamnet.vn/psks/2006/07/588857/

Thành Tín: Hoa xuyên tuyết V
ở ông, sự tự khẳng định mình có lúc đi đến chổ tự kiêu và chủ quan, ông vẫn nghĩ rằng chủ trương dùng bạo lực được đưa vào nghị quyết Trung ương lần thứ 15 ...www.ykien.net/bnbthxt5.html

[DOC]
BẢN TỔNG HỢP THẢO LUẬN TẠI HỘI TRƯỜNG (Ghi theo băng ghi âm) Buổi ...
Format de fichier: Microsoft Word - Version HTMLBáo cáo với Quốc hội, Chính phủ đã sơ kết 3 năm và chúng tôi đang tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương lần thứ 15 về vấn đề này. ...www.dbnd.hochiminhcity.gov.vn/DDBQH/kh_qh/ky10/cv/25_11_s

.: Phú Yên Online
Đồng chí Lê Duẩn được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Chính trị giao chỉ đạo soạn thảo Nghị quyết Trung ương lần thứ 15 về Cách mạng miền Nam. ...www.baophuyen.com.vn/Trangchủ/Chínhtrị/tabid/76/GId/76/itemIndex/-1/NId/11288/Default.aspx

[PDF]
Hoa xuyên tuyết
Format de fichier: PDF/Adobe Acrobatrằng chủ trương dùng bạo lực được đưa vào nghị quyết Trung ương lần thứ 15 hồi đầu. năm 1960 là do ông đề xuất ra trong thời gian hoạt động ở miền Nam; ...www.vietnet.no/eBook/vi/Chinhtri/Hoa%20xuyen%20tuyet.pdf

[PDF]
Hoa xuyên tuyết
Format de fichier: PDF/Adobe Acrobatrằng chủ trương dùng bạo lực được đưa vào nghị quyết Trung ương lần thứ 15 hồi. đầu năm 1960 là do ông đề xuất ra trong thời gian hoạt động ở miền Nam; ...www.shcd.de/van%20hoc/buitin/hoa%20xuyen%20tuyet.pdf
(Bui Tin bien SAI, nam 1960 thay vi 1959 !! Để đổ tội cho TT Diệm ra luật 10/59 ???)

.: Tiền Phong Online :.
Tiếp đó, tháng 1/1959, Đảng ta ra Nghị quyết Trung ương lần thứ 15 (Khoá II) mà anh là người được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Chính trị giao cho việc chỉ đạo ...www.tienphongonline.com/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=52681&ChannelID=2

1 comment:

TV Digital said...

Hello. This post is likeable, and your blog is very interesting, congratulations :-). I will add in my blogroll =). If possible gives a last there on my blog, it is about the TV Digital, I hope you enjoy. The address is http://tv-digital-brasil.blogspot.com. A hug.